Yritysvastuun haasteet lähitulevaisuudessa

Yritysvastuun konsepti on muuttunut ja kasvanut yhteiskunnan myllerryksen mukana. Voidaankin sanoa, että tänä päivänä yritysvastuu tarkoittaa monia muitakin asioita kuin pelkkien ympäristöön liittyvien asioiden hallintaa. Kuten monet jo tietävätkin, kaikki teollinen toiminta, oli se sitten suurta tai pientä, tulee jättämään jälkiä luontoon ja koko yhteiskuntaan.

Samalla myös kestävän kehityksen mukanaan tuomat vaatimukset ovat luoneet uusia paineita ja niistä on tullut monelle yritykselle keskeinen tekijä, joka erottaa niiden toiminnan muiden joukosta. Yritysvastuusta onkin kasvanut tietyllä tapaa trendisuuntaus ja vaikka se on tuonut mukanaan valtavasti etua sekä yhteiskunnalle että luonnolle, liittyy siihen myös joitakin haasteita.

Kaikille yritykselle kestävän kehityksen konsepti ei ole selkeä

Yrityksillä on edessään alati kasvava vastuu entistä innovatiivisempien ratkaisujen kehittämisessä. Markkinoilla pyöriikin tänä päivänä valtavasti ideoita ja resursseja, joilla kaikilla ei välttämättä edes ole merkitystä kestävän talouskasvun kannalta. Sanat “ympäristöystävällinen” tai “ekologinen” ovat monessa tuotteessa silkkaa sanojen helinää, sillä kaikki yritykset eivät ole vielä ymmärtäneet selkeästi, mitä kestävän kehityksen konsepti todella tarkoittaa.

Kuluttajat eivät lisäksi enää kysy vain sitä, voidaanko tuotetta kierrättää, vaan samalla kuvioihin ovat astuneet muut tärkeät näkökulmat, kuten eettisyys ja ihmisoikeudet, jotka kuuluvat ekologisuuden lisäksi aivan yhtä tärkeällä tavalla kestävän kehityksen konseptiin. Tätä myötä yritysten tulisikin ymmärtää, että yritysvastuu on moniulotteinen konsepti, johon liittyy sanojen ja lupausten lisäksi merkittäviä tekoja sekä kovaa työtä.

Muita haasteita

Yritysten muodostamat arvoketjut ovat usein monimutkaisia prosesseja, joihin vaikuttavat omalta osaltaan niin yrityksen olosuhteet, paikallinen lainsäädäntö sekä kulttuurilliset näkökannat ja sosiaalinen hyväksyntä. Monet yritykset eivät olekaan vielä ymmärtäneet täydellisesti sitä, kuinka paljon yritysvastuu todellisuudessa vaatii rahallista sijoitusta ja miksi se pitäisi nostaa samalle jalustalle budjetoinnissa esimerkiksi markkinoinnin osuuden suhteen.

Uudet teknologiset innovaatiot asettavat kestävälle kehitykselle paljon vakaampaa pohjaa, mutta monet yritykset eivät ole joko kyenneet tai halunneet ymmärtää sen tuomaa merkitystä. Esimerkiksi verkkoon siirretyn palvelun, myynnin tai markkinointivälineiden avulla yritykset voivat säästää omassa hiilijalanjäljessä, mutta perinteistä pidetään edelleen kiinni lujaa. Erityisesti vanhemman sukupuolen tyytymättömyys uusiin teknologisiin innovaatioihin on tietyllä tapaa hidastanut yrityksen menestystä kestävän kehityksen puolella, mutta onneksi alalla on havaittu jo pientä muutosta positiivisempaan puoleen.