Yrityksen arkisia keinoja sosiaalisen vastuun kantamiseen

Yritykset pyrkivät kantamaan sosiaalista vastuutaan hyvin monin eri tavoin. Osa näistä tavoista on perin arkisia, mutta silti toimivia ja tarpeellisia. Suuria asioita voidaan saavuttaa melko pienillä toimilla ja monet näistä yrityksen arkisista teoista ovatkin pienuudestaan huolimatta kokonaisuuden kannalta perin tärkeitä.

Lumpuista kuteeksi

Osa yrityksistä kerää lumpuiksi menneitä vaatteita ja valmistaa niistä uusia tuotteita. Esimerkiksi H&M on kunnostautunut tässä asiassa. H&M jopa kannustaa asiakkaitaan keräämään lumppuja ja toimittamaan ne liikkeeseen tarjoamalla asiakkaille tästä kiitoksena yrityksensä lahjakortteja. Näin asiakkaat saavat lumpuiksi menneet vaatteensa eteenpäin eikä heidän tarvitse heittää niitä kaatopaikalle. Näin toimimalla molemmat osapuolet voittavat. Samalla myös luonto voittaa, koska jätteen määrä vähenee eikä lumpuista valmistettavia vaatteita tarvitse valmistaa alusta lähtien arvokkaita luonnonvaroja tuhlaten.

Vastuullisesti verkossa

Verkossa toimiminen on monin tavoin erityisen ympäristöystävällinen valinta. Esimerkiksi verkkokaupat vähentävät tarvetta erilaisten kulkuvälineiden käytölle, kun asiakkaat voivat tehdä ostoksensa suoraan kotoa käsin. Sama koskee suoraan kotiin toimitettavia viihdepalveluita, kuten https://fi.unibet.tv/ -sivuston lähetyksiä ja erilaisia suoratoistopalveluita. Tällaisten palveluiden avulla viihdepalvelut tulevat kuluttajan luo eikä päinvastoin. Vastuullinen yritys toimii vastuullisesti myös verkossa.

Kunnon korvaus työntekijöille

Yksi tärkeimmistä yrityksen toiminnoista puhuttaessa sosiaalisesta vastuun kantamisesta liittyy yrityksen työntekijöihin. Vastuullisesti toimiva yritys maksaa kunnon korvauksen myös kehitysmaissa toimiville työntekijöilleen ja huolehtii heidän työturvallisuudestaan. Vastuullinen yritys ei pyri riistämään haavoittuvassa asemassa olevia työntekijöitään eikä hyötymään heidän haastavasta elämäntilanteestaan riistämällä heitä. Nykyisin on jopa trendikästä käyttää mahdollisimman eettisesti tuotettuja tuotteita, joten panostamalla eettiseen ja vastuulliseen toimintaan yritys voi jopa voittaa enemmän kuin riistoperiaatteella toimiva yritys. Itse asiassa yritys voi ottaa eettisen toiminnan jopa ohjenuorakseen ja imagonsa tärkeäksi osaksi.

Hyväntekeväisyys

Monet vastuullisesti toimivat yritykset kantavat kortensa kekoon erilaisissa hyväntekeväisyyshankkeissa ja -projekteissa. Erityisen tärkeää vastuun kantaminen on haastavissa tilanteissa, kuten koronaepidemian aikana. Suomessa monet yritykset tukevat Hope ry:n toimintaa. Hope ry puolestaan tukee vähävaraisia ja kriisin kokeneita alaikäisiä lapsia perheineen. Toiminta on auttanut monia haastavassa tilanteessa eläviä perheitä ja kaventanut osaltaan yhteiskuntamme alati laajenevaa eriarvoisuutta.